ที่ตั้งบริษัท / ติดต่อสอบถาม


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-207-2100
โทรสาร: 02-207-2101
Wealth Assistant: 02-207-2124-7
อีเมล์: WealthAssistant@justam.co.th
Line OA: @justam
Facebook: JUST Asset Management
หากท่านมีคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างด้านล่างนี้
คำนำหน้า* :
ชื่อ* :
นามสกุล* :
ที่อยู่:
รหัสไปรษณีย์ :
ประเทศ :
อีเมล์* :
เบอร์มือถือ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ* :
แผนที่
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100