ร่วมงานกับเรา


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าซื้อ-ขายกองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล และจำหน่ายตราสารหนี้ รวมถึงบริหารความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า

บริษัทกำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และพร้อมเติมโตไปกับบริษัท ในตำแหน่งงานดังนี้


สนใจสมัคร

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาบัตรประชาชน
พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
อีเมล์ : Supaporn.kh@justam.co.th
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100