เกี่ยวกับเรา


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
(JUST Asset Management Company Limited)
เริ่มดำเนินการ วันที่ 27 มีนาคม 2566
- บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท -
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100