เกี่ยวกับเรา


ผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
(JUST Asset Management Company Limited)
ทุนจดทะเบียน : 74.40 ล้านบาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน)
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น ถือครองหุ้น
1 บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด 59.68%
2 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค 26.88%
3 นาย แอนดี้ ยูว์ แชน 13.44%
Company Profile: Click
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) : Click
ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน I Code : Click
นโยบายธรรมภิบาลการลงทุน: Click
รายงานการปฎิบัติตามนโยบาย I Code : Click
หลักการในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในนามลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล : Click

หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100