แบบฟอร์มอื่นๆ


1). แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน แก้ไขข้อมูลลูกค้า

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน แก้ไขข้อมูลลูกค้า

2). แบบฟอร์มคำขอใช้บริการดูรายงานการถือครอง

แบบฟอร์มคำขอใช้บริการดูรายงานการถือครอง
หน้าหลัก    |    เกี่ยวกับเรา    |    ผลิตภัณฑ์และบริการ    |    บริการนักลงทุน    |    ติดต่อเรา    |   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2100